FD: ‘Wel degelijk draagvlak bij zzp’ers voor verplichte verzekering’

De eerste reacties op het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers lijken vooral negatief. Maar uit onderzoek blijkt dat er wel steun voor is.

‘Te duur’ en ‘waar bemoeien zij zich mee’, is de overheersende toon op twitter, waar veel zzp’ers reageren op het plan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). ‘Honden en hun baasjes hebben een akkoord bereikt: katten moeten ook aan de riem’, stelt een twitteraar.

‘Als de verzekering eruit gaat zien zoals nu is afgesproken, dan hebben sociale partners helemaal niet geluisterd naar wat zzp’ers willen’, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging een belangenplatform voor ‘modern werkenden’, onder wie zzp’ers. De inbreng van meer dan 20 organisaties was: een basisverzekering voor alle werkenden, met een nominale premie en een dekking ter hoogte van het minimumloon. De uitkomst is volgens Wouters ‘iets totaal anders’.

Deze week raadplegen sociale partners hun achterbannen over de uitkomst van hun onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid. Op tafel ligt een verzekering met een premie die waarschijnlijk uitkomt tussen de €80 en €130 netto (afhankelijk van het inkomen en de wachttijd), met inderdaad een dekking ter hoogte van het minimumloon van circa €1650 bruto.

Vertekend beeld
Maar volgens Bas ter Weel, directeur van de SEO Economisch Onderzoek, geven de boze reacties op social media een vertekend beeld. ‘Laten we niet zo heel negatief over dit plan doen, want er is relatief veel draagvlak onder zzp’ers’, zegt hij. ‘Mensen die heel blij zijn, laten vaak minder van zich horen.’

Uit onderzoek dat SEO vorig jaar heeft gedaan naar de wensen van zelfstandigen, blijkt volgens Ter Weel dat 60% voor een aov is die heel sterk lijkt op wat sociale partners nu voorstellen. ‘Dat is om meerdere redenen van belang. Zoals het creëren van een samenleving waarin iedereen tegen grote risico’s is verzekerd, en omdat er vaker over de groep zzp’ers wordt gesproken dan met deze groep.’ Ter Weel was, voor alle duidelijkheid, niet betrokken bij het plan van sociale partners.

Roos Wouters ziet ook dat er een groep zzp’ers is die graag een laagdrempelige en betaalbare voorziening wil voor arbeidsongeschiktheid. Maar wat er nu ligt is, volgens haar, voor velen te duur. En lang niet iedereen zal de premie kunnen doorberekenen in tarieven, omdat opdrachtgevers niet meewerken. ‘Een van de grootste opdrachtgevers is nota bene de overheid. Denk maar aan tolken en vertalers waarvoor de tarieven weer omlaag gaan.’

Bewust van risico’s
Het Verbond van Verzekeraars wil donderdag nog niet reageren op de mogelijke gevolgen die een verplichte aov voor zzp’ers voor verzekeringsbedrijven heeft. Ongeveer 300.000 zelfstandigen hebben nu al een polis bij een verzekeraar. Ieder jaar betalen zij circa €1,4 mrd aan premie en keren verzekeraars €1,2 mrd uit.

Financieel adviseurs maken zich weinig zorgen. ‘We zijn niet voor verplichtstelling van een aov, maar wij zien het ook niet als bedreiging’, zegt Sébastien Wulms van Adfiz, de koepel van financieel adviseurs. Wie zich commercieel wil verzekeren, mag dat immers blijven doen. Ook kunnen mensen kiezen voor een private aanvullende verzekering.

‘Voor zzp’ers die al verzekerd zijn, zal de komst van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering weinig uitmaken’, zegt financieel adviseur Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. ‘Ik geloof wel dat nu het collectief aangeboden wordt aan zzp’ers, zij meer bewust worden van de risico’s en gaan nadenken om zich misschien aanvullend te verzekeren.’

Bron: FD.nl

Geplaatst in Nieuws ZZP.