Voorstel: verplichte verzekering zzp‘ers voor arbeidsongeschiktheid met keuze in eigen risico

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov). De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast gaat de hoogte afhangen van een korter of langer eigen risico. Die keuze is aan de zzp’er.

Dit is het voorstel dat de Stichting van de Arbeid – waarin de sociale partners overleggen – vandaag heeft gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het gaat om een nadere uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. Naar schatting is een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt aan de verplichte aov. Netto komt dat uit op een bedrag tussen de 85 en 150 euro per maand.

Het verschil in premie hangt samen met de keuze van de zzp’er voor een eigen risico van een half jaar, één jaar of twee jaar, alvorens de uitkering ingaat. De verzekering zal volgens het voorstel een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Pakweg 70 procent van de zzp’ers valt daaronder.

Uitgangspunten

Maandelijks levert dat een maximale uitkering op van 1650 euro bruto, wat gelijk is aan het wettelijk minimumloon. De stichting heeft met alle betrokken organisaties overlegd over de wensen. Uitgangspunten waren daarbij dat de verzekering toegankelijk en betaalbaar zou zijn én dat er keuzemogelijkheid zou worden geboden. De Stichting van de Arbeid denkt dat de verzekeringspremie door de maximering en variatie in het eigen risico betaalbaar blijft.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, die het voorstel vanochtend in ontvangst nam, noemt het voorstel van de sociale partners ‘een grote stap’. Verder liet hij weten dat het kabinet nog voor de zomer met een eigen voorstel voor een verplichte aov voor zzp’ers komt.

De verwachte ingangsdatum is 2024. De uitvoering komt in handen van het UWV, de Belastingdienst zal de premies gaan innen, staat in het voorstel. Voordat de verzekering kan worden ingevoerd, moet wel eerst de wet worden gewijzigd. Dat kan nog jaren duren. Het kabinet vindt een verzekering voor de ruim 1 miljoen zzp’ers nodig, omdat velen niet verzekerd zijn tegen inkomensverlies. Door langdurige ziekte of een ongeval kunnen zij in ernstige financiële problemen komen.

Vorige week lekte al via Het Financieele Dagblad uit dat de sociale partners een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt over de verplichte aov voor zzp’ers. In januari had er al een overeenstemming moeten zijn, maar toen konden werkgevers, bonden en zzp-organisaties het niet eens worden over de hoogte van de uitkering en de premie.

Niet gewenst

De bonden stemden voor een verzekering gelijkwaardig aan die van werknemers in loondienst, maar zzp’ers en werkgevers vonden die te duur. Niet alle zzp-organisaties zijn blij met wat er nu op tafel ligt. Volgens Roos Wouters, woordvoerder van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden is een verplichte aov precies waar de zzp-organisaties niet om gevraagd hebben. ,,Ze wilden een verplichte aov voor alle werkenden, niet alleen voor zzp’ers, met een nominale premie en geen uitkering op wettelijk minimumniveau. Zzp’ers gaan nu precies iets krijgen wat ze niet willen.’’

BRON: AD.nl

Geplaatst in Nieuws ZZP.